con mèo là con gì

Hình tượng 'cây tre Việt Nam' trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hình tượng 'cây tre Việt Nam' trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

"Cuốn sách đã đúc kết những tư tưởng cốt lõi của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam; hình thành nên trường phái đối ngoại, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” -  Đại sứ, TS. Phạm Lan Dung - Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao - cho biết. 

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN
con mèo là con gì Sơ đồ trang web

1234